Nowinki z życia szkoły!


W tym szczególnym dla nas wszystkich Wielkim Tygodniu, na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego, życzę całej społeczności szkolnej – uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym - i przyjaciołom szkoły, spokojnego i godnego przeżycia tych świąt.
Ufam, że wszelkie niedogodności są przyjmowane ze zrozumieniem, i że ustaną
w nieodległym czasie.

Stanisław Stolz
Dyrektor ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach
Dodane 17.04.19 przez admin
Szanowni Rodzice

W związku z faktem, iż pracownicy szkoły w referendum strajkowym opowiedzieli się za strajkiem informujemy, że w razie niepowodzenia negocjacji prowadzonych przez związki zawodowe z rządem, w naszej szkole od dnia 08.04.2019 r. do odwołania odbędzie się strajk pracowników szkoły i zajęcia dydaktyczno – wychowawcze nie odbędą się.

Dyrektor, wierząc w pełne zrozumienie zaistniałej sytuacji, zwraca się z prośbą, aby uczniowie - o ile to możliwe - nie przychodzili do szkoły.
Z poważaniem
Dyrektor ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach
Stanisław Stolz
Dodane 03.04.19 przez admin


W dniach 29-30 marca 2019r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach, kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, uczestniczyli w wyjeździe zawodoznawczym do Poznania i Wrześni, zorganizowanym w ramach projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności – gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim.
Dodane 01.04.19 przez admin

< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 Następne >

Powered by CuteNews

Przekaż 1% podatku swojej szkole

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Od 2009 r. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach jest partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła". Dzięki współpracy w pozyskiwaniu 1% otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" następujące wsparcie w postaci dotacji w latach: 2010 r. - 1569,00 zł, 2012 r. - 5900,00 zł, 2014 r. - 5200,00 zł. Uzyskane środki z dotacji przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego (zakupiono 11 komputerów). W wyniku tych działań doposażone zostały pracownie komputerowe w szkole.