Nowinki z życia szkoły!

„Nowe kwalifikacje i umiejętności – gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim”

W październiku 2017 r. Powiat Gryficki rozpocznie realizację projektu „Nowe kwalifikacje i umiejętności – gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 , Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizacji projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy, poprzez wzrost poziomu kompetencji/kwalifikacji 130 uczniów, realizację staży zawodowych, kształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz tworzenie w szkołach warunków do praktycznej nauki zawodu.

Projekt realizowany w:
- Technikum Ekonomiczne i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach
- Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

Przewidziane formy wsparcia dla uczniów:
Realizacja kursów nadających uprawnienia:
- Kurs obsługi kasy fiskalnej
- Kurs kelnerski
- Kurs baristy
- Szkolenie animatora czasu wolnego
- Kurs recepcjonisty
- Kurs dekorowanie potraw
- Kurs dekorowania stołów i sal
- Kurs wizażu
- Kurs stylizacji paznokci
- Kurs obsługi wózków jezdniowych
- Kurs rachunkowości
- Kurs SEP 1 kw
- Kurs HACCAP

Staże dla uczniów
Realizowane będą w zakresie 150h, 8h/dziennie przez 4 tygodnie.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów
Wyjazdy zawodoznawczeOkres realizacji projektu: od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.
Całkowita wartość projektu 1 377 681,60 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 220 601,60 zł. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje u realizatora projektu oraz koordynatorów szkolnych w ww. szkołach.

Realizator Projektu
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 416
tel. 91 384 64 50 w. 429

Dodane 18.09.17 przez admin

Powered by CuteNews

Przekaż 1% podatku swojej szkole

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Od 2009 r. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach jest partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła". Dzięki współpracy w pozyskiwaniu 1% otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" następujące wsparcie w postaci dotacji w latach: 2010 r. - 1569,00 zł, 2012 r. - 5900,00 zł, 2014 r. - 5200,00 zł. Uzyskane środki z dotacji przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego (zakupiono 11 komputerów). W wyniku tych działań doposażone zostały pracownie komputerowe w szkole.