Nowinki z życia szkoły!

NASZ EKONOMIK „SREBRNĄ” SZKOŁĄ 2019 ROKU


Niezmiernie miło nam poinformować, że w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw 2019 Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach otrzymało zaszczytne wyróżnienie i znak jakości „Srebrnej” Szkoły.
Wśród 500 najlepszych techników gryfickie Technikum Ekonomiczne uplasowało się na 148. miejscu w Polsce i na 5. w województwie zachodniopomorskim. Osiągnięcie wysokiej pozycji rankingowej wymagało spełnienia kilku warunków – w ocenie techników za główne kryterium przyjęto wyniki matur, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. Kryterium stanowiły również sukcesy szkół w olimpiadach oraz wyniki egzaminów zawodowych.
Znaczące miejsce wśród najlepszych w rankingu krajowym i czołowa lokata w województwie są dla Szkoły powodem do dumy. Przypomnijmy, że dla Technikum Ekonomicznego w ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach jest to powrót na listę rankingową Perspektyw - w 2016 roku Szkole również przyznano znak jakości „Srebrną Tarczę”.
Ranking stworzono po raz 21. Jak podkreślają twórcy zestawienia, na ogłoszenie rankingu czekają nie tylko dyrektorzy szkól i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem ich pracy. Wyniki mają także ogromny wpływ na decyzje uczniów, przed którymi trudny wybór właściwej drogi życiowej. Może więc warto rozważyć opcję kontynuowania edukacji w gryfickim „Ekonomiku”, które, zgodnie z wynikami Rankingu Perspektyw 2019, jest najlepszym Technikum w Powiecie Gryfickim.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy gryfickie Technikum Ekonomiczne ma prawo do używania w 2019 roku tytułu honorowego „Srebrnej” Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości.
Dodane 17.01.19 przez admin

Powered by CuteNews

Przekaż 1% podatku swojej szkole

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Od 2009 r. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach jest partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła". Dzięki współpracy w pozyskiwaniu 1% otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" następujące wsparcie w postaci dotacji w latach: 2010 r. - 1569,00 zł, 2012 r. - 5900,00 zł, 2014 r. - 5200,00 zł. Uzyskane środki z dotacji przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego (zakupiono 11 komputerów). W wyniku tych działań doposażone zostały pracownie komputerowe w szkole.