Nowinki z życia szkoły!

Uczniowie z „Miłosza” laureatami V Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy o Podatkach


Szymon Kowalski- II miejsce, Aleksandra Bury- III miejsce, Karol Wójciak- V miejsce !!! Trzy miejsca w pierwszej piątce laureatów V Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy o Podatkach zajęli uczniowie Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach. To kolejny „ekonomiczny” sukces wychowanków szkoły. Finał Konkursu odbył się 10 kwietnia 2015 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkurs organizowany jest przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Krajową Radą Doradców Podatkowych.

Dla laureatów miejsc I-V ufundowano nagrody finansowe z przeznaczeniem na cele edukacyjne.
W organizowanym po raz piąty Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach wzięło udział 35 laureatów regionalnych finałów Konkursu Wiedzy o Podatkach, które odbyły się w 7 Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Dolnośląskim, Łódzkim, Podkarpackim, Pomorskim, Śląskim, Warmińsko-Mazurskim i Zachodniopomorskim.

Młodzież została przygotowana przez Panią Krystynę Gródecką, nauczyciela przedmiotów ekonomicznych, która wielokrotnie doprowadzała swoich uczniów do podium tego prestiżowego Konkursu.
Dyrektor Szkoły dziękuje Posłowi na Sejm, Konstantemu Tomaszowi Oświęcimskiemu, za wsparcie, bez którego udział i kolejne sukcesy uczniów z „Miłosza” w Finale Ogólnopolskim nie byłyby możliwe.
Dodane 14.04.15 przez admin

Powered by CuteNews

Przekaż 1% podatku swojej szkole

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Od 2009 r. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach jest partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła". Dzięki współpracy w pozyskiwaniu 1% otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" następujące wsparcie w postaci dotacji w latach: 2010 r. - 1569,00 zł, 2012 r. - 5900,00 zł, 2014 r. - 5200,00 zł. Uzyskane środki z dotacji przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego (zakupiono 11 komputerów). W wyniku tych działań doposażone zostały pracownie komputerowe w szkole.