Kadra Nauczycielska

Poniższa lista przedstawia aktualną kadrę nauczycielską naszej szkoły

GRONO PEDAGOGICZNE

mgr STANISŁAW STOLZ - Dyrektor
mgr JOANNA MEJNA - Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
mgr JERZY SOWA - Wicedyrektor do spraw wychowawczych
mgr MONIKA ŁUKOMSKA - Kierownik szkolenia praktycznego
mgr BEATA KOWALSKA - Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, nauczyciel dyplomowany
mgr BYCZKIEWICZ ALDONA - wiedza o kulturze, nauczycieldyplomowany
mgr CICHA ANNA - przedmioty zawodowe turystyczne, matematyka, nauczyciel mianowany
mgr DOBKOWSKI GRZEGORZ - wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany
mgr DRELICH DARIUSZ - przedmioty zawodowe, technologia informacyjna, egzminator, doradztwo zawodowe, nauczyciel dyplomowany
mgr FAERBER DOROTA - bibliotekarz, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja prozdrowotna, nauczyciel dyplomowany
mgr FLIS JOLANTA - religia, nauczyciel dyplomowany
mgr GRABOWSKI PIOTR - język angielski, język polski, egzaminator, nauczyciel dyplomowany
mgr GRADOŃ-DOBROSZEWSKA EDYTA - język polski, język rosyjski, egzaminator, nauczyciel dyplomowany
mgr GRÓDECKA KRYSTYNA - przedmioty zawodowe ekonomiczne, rachunkowość, podstawy przedsiębiorczości, egzaminator, nauczyciel dyplomowany
mgr HANDOR MAGDALENA - matematyka, fizyka, egzaminator, nauczyciel dyplomowany
mgr JACKOWSKA AGNIESZKA - przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie obronne, nauczyciel dyplomowany
mgr JANCZEWSKA KINGA - język niemiecki, egzaminator, nauczyciel dyplomowany
mgr JAROCKI WALDEMAR - wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany
mgr inż. JÓŹWIK RYSZARD - przedmioty zawodowe, przysposobienie obronne, nauczyciel mianowany
mgr KOSMALA BARBARA - bibliotekarz, przedmioty zawodowe, nauczyciel dyplomowany
mgr ŁUBIŃSKA JOWITA - przedmioty zawodowe ekonomiczne, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel dyplomowany
mgr ŁUKOMSKA MONIKA - przedmioty zawodowe ekonomiczne, wiedza o społeczeństwie, egzaminator, doradztwo zawodowe, nauczyciel dyplomowany
mgr MAZURSKA REGINA - geografia, geografia z ochroną środowiska, nauczyciel dyplomowany
mgr MAZURSKI PAWEŁ - wychowanie fizyczne, nauczyciel kontraktowy
mgr MEJNA JOANNA - biologia, chemia, wychowanie prorodzinne, ekologia i ochrona środowiska, ekspert komisji kwalifikacyjnych ds.awansu zawodowego nauczycieli, nauczyciel dyplomowany
mgr MELNIK KATARZYNA - biologia, nauczyciel mianowany
mgr MELNIK PRZEMYSŁAW - wychowanie fizyczne, instruktor rekreacji ruchowej, nauczyciel dyplomowany
mgr NEJMASZ MAREK - wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany
mgr PODGÓRSKA BARBARA - przedmioty zawodowe ekonomiczne, doradztwo i rachunkowość podatkowa, matematyka, egzaminator, nauczyciel dyplomowany
mgr RUSIN MAŁGORZATA - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja zintegrowana, egzaminator, nauczyciel dyplomowany
mgr SANKOWSKA JOANNA - język polski, egzaminator, nauczyciel kontraktowy
mgr SIDOROWICZ MARZENA - matematyka, fizyka, nauczyciel dyplomowany
mgr SKIBIŃSKA IZABELA - język angielski, egzaminator,ekspert Komisji Egzaminacyjnych i Kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego ,nauczyciel dyplomowany
mgr SOWA JERZY - historia, wiedza o społeczeństwie,geografia, egzaminator, nauczyciel dyplomowany
mgr STOLZ STANISŁAW - język francuski, egzaminator, nauczyciel dyplomowany
ks. mgr ŚLIŻEWSKI PIOTR - religia, naczyciel kontraktowy
mgr SZARY BRUNON - język niemiecki, nauczyciel kontraktowy (zatrudniony na czas zastępstwa)
mgr SZCZEPANKIEWICZ SYLWIA - wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany
mgr SZOŁTUN AURELIA - język polski, oligofrenopedagogika, doradztwo zawodowe, nauczyciel kontraktowy
mgr TROCZYŃSKA SYLWIA - język angielski,egzaminator, nauczyciel mianowany
mgr WYRWIŃSKA-KOWALSKA TERESA - przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe turystyczne, informatyka, egzaminator, nauczyciel dyplomowany
mgr inż. ZDANCEWICZ HALINA - chemia, informatyka, nauczyciel dyplomowany
mgr ZEMEŁKA MARTA - język niemiecki, egzaminator, nauczyciel dyplomowany
mgr ŻACZEK JOLANTA - matematyka, nauczyciel mianowany