Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

PROFILE:

Klasa administracyjno-prawna - przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym z WOS-u, historii, języka polskiego oraz do podjęcia studiów na kierunkach: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, socjologia, politologia i europeistyka, historia, język polski, dziennikarstwo.
Klasa przyrodniczo–informatyczna - przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii, rozwija umiejętności badawcze przez innowacyjne metody nauczania, przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych oraz informatycznych; zdobyte umiejętności posłużą m.in. do projektowania grafiki na potrzeby serwisów internetowych.
Oddział mistrzostwa sportowego o specjalności piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz piłka nożna (nabór ciągły) – przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym z biologii oraz do podjęcia studiów na kierunkach: wychowanie fizyczne (AWF), przyrodniczych i turystycznych. Zajęcia sportowe będą prowadzone w nowoczesnej hali sportowej - Gryf Arena.
Szkoła zapewnia przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów wyższych lub do kontynuacji nauki w szkole policealnej.
Nauka w liceum trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania artystyczne (opieka i pomoc fachowców) oraz sportowe (m.in. SKS-y piłki: siatkowej, koszykowej i nożnej). Możliwość nauki języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego