Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształci młodzież:

która podjęła naukę zawodu jako pracownicy młodociani. Nauka w szkole trwa 3 lata. W ramach kształcenia w zawodach sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych wszystkie zajęcia odbywają się w szkole. W innych zawodach przedmioty ogólnokształcące są nauczane w szkole, a zawodowe w systemie kursowym. Kursy Io, II o i IIIo są organizowane odpowiednio w I, II i III klasie.
Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym - W zawodach nierzemieślniczych obowiązuje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zdawany przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną; absolwent otrzymuje tytuł robotnika wykwalifikowanego, a w zawodach rzemieślniczych absolwenci mają prawo wyboru egzaminu; zdając przed komisją Izby Rzemieślniczej – otrzymują tytuł czeladnika lub zdając przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną – otrzymują tytuł robotnika wykwalifikowanego. Absolwenci będą; mogli kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych